โครงการอยู่ดี คอนโด ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (Environmental Impact Assessment) และพร้อมดำเนินการก่อสร้าง ทั้งนี้ทางโครงการขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ที่มอบความไว้วางใจเป็นลูกค้าของโครงการ โดยบริษัทฯ ยังยึดมั่นในนโยบายที่จะสร้างสรรค์ และพัฒนาโครงการให้มีคุณภาพที่ดี เป็นชุมชนที่น่าอยู่อาศัยต่อสมาชิกทุกท่าน

ท่านสมาชิกสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โครงการ อยู่ดีคอนโด ฉะเชิงเทรา โทร. 093-131-6677 และ 093-131-6688 เวลา 9.00-18.00 น. (ทุกวัน)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายขาย