อ่านต่อ
May 2017
UPDATE ความคืบหน้าการก่อสร้าง วันที่ 30 พฤษภาคม 2560
อ่านต่อ
Apr 2017
UPDATE ความคืบหน้าการก่อสร้าง วันที่ 28 เมษายน 2560
อ่านต่อ
Mar 2017
UPDATE ความคืบหน้าการก่อสร้าง วันที่ 13 มีนาคม 2560
อ่านต่อ
Feb 2017
UPDATE ความคืบหน้าการก่อสร้าง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
อ่านต่อ
Jan 2017
UPDATE ความคืบหน้าการก่อสร้าง วันที่ 11 มกราคม 2560
อ่านต่อ
Dec 2016
UPDATE ความคืบหน้าการก่อสร้าง วันที่ 14 ธันวาคม 2559
อ่านต่อ
Nov 2016
UPDATE ความคืบหน้าการก่อสร้าง วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559
อ่านต่อ
Oct 2016
UPDATE ความคืบหน้าการก่อสร้าง วันที่ 7 ตุลาคม 2559
อ่านต่อ
Sep 2016
UPDATE ความคืบหน้าการก่อสร้าง วันที่ 9 กันยายน 2559
อ่านต่อ
Aug 2016
UPDATE ความคืบหน้าการก่อสร้าง วันที่ 8 สิงหาคม 2559
อ่านต่อ
Jul 2016
UPDATE ความคืบหน้าการก่อสร้าง วันที่ 7 กรกฎาคม 2559
อ่านต่อ
Jun 2016
UPDATE ความคืบหน้าการก่อสร้าง วันที่ 6 มิถุนายน 2559
อ่านต่อ
May 2016
UPDATE ความคืบหน้าการก่อสร้าง วันที่ 9 พฤษภาคม 2559
อ่านต่อ
Apr 2016
UPDATE ความคืบหน้าการก่อสร้าง วันที่ 8 เมษายน 2559
อ่านต่อ
Mar 2016
UPDATE ความคืบหน้าการก่อสร้าง วันที่ 8 มีนาคม 2559
อ่านต่อ
Feb 2016
UPDATE ความคืบหน้าการก่อสร้าง วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
อ่านต่อ
Jan 2016
UPDATE ความคืบหน้าการก่อสร้าง วันที่ 8 มกราคม 2559
อ่านต่อ
Dec 2015
UPDATE ความคืบหน้าการก่อสร้าง วันที่ 22 ธันวาคม 2558
อ่านต่อ
Sep 2015
โครงการอยู่ดี คอนโด ผ่านกฎหมายสิ่งแวดล้อมแล้ว
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายขาย