แปลนห้อง

ห้องชุดขนาด 22.5 ตารางเมตร

ห้องชุดขนาด 24 ตารางเมตร

กั้นห้องครัว 22.50 และ 24 ตารางเมตร

กลับไปเลือกอาคาร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายขาย